GX1000 SP19 BOARDS

2019.06.18


LSD BALL – 8.0 / 8.25 / 8.5
LSD HAND – 8.1 / 8.25 / 8.25
LSD SPRAY – 8.0 / 8.5 / 8.7


OG LOGO RED – 8.1
OG LOGO NATURAL – 8.25
OG LOGO BLACK – 8 / 8.5